Drugi dzwonek!

Harmonogram powrotu uczniów do szkół

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej


  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 
  • Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.
  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Odsyłacz do rozporządzenia:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

Karnawałowe ostatki w szkole

We wtorek 16 lutego wychowawczynie klas 1-3 zorganizowały tradycyjne ostatki.  Były zabawy, pląsy i dużo dobrej muzyki.  Uczniowie przebrani w pomysłowe stroje, wzięli udział w korowodzie przebierańców oraz dyskotece. Następnie  panie: Ilona Malinowska, Beata Krakowska i Dorota Gargól zaproponowały konkursy: taniec
z balonami, dookoła krzeseł i ziemia-woda. Zwycięzcom rozdano słodycze.
Nad całością czuwała dyrekcja szkoły. W wesołej atmosferze upłynęło ostatnie karnawałowe popołudnie.
Ponadto w klasach IV – VIII, samorząd zorganizował konkurs na najlepiej i najliczniej przebraną klasę. Efekt można podziwiać poniżej oraz w galerii.

Dni otwartych drzwi

W środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 15.00 – 18.00 został zorganizowany DZIEŃ OTWARTYCH  DRZWI. Zebranych rodziców wraz z dziećmi (przyszłymi uczniami klasy 1) oprowadzili po szkole p. Konrad Szynkiewicz oraz uczniowie klasy 8  – pokazując sale lekcyjne, świetlicę, kąciki zabaw, salę gimnastyczną, szatnię i łazienkę. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek podczas, którego  dyrekcja odpowiadała na zadawane pytania.
Zarówno rodzicom jak i dzieciom bardzo podobał się ten mile spędzony czas. Dziękujemy p. Konradowi za ładne zdjęcia.


Zabawa na śniegu

W pierwszych dniach, po powrocie do szkoły było sporo śmiechu i dobrej zabawy. We wtorek na szkolnym boisku bawiliśmy się na śniegu, zbudowaliśmy śniegową gąsienice, rzucaliśmy się śnieżkami. W środę dzieci wzięły udział w szkolnym kuligu w pobliżu szkoły. Świetny humor dopisywał wszystkim.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć.

Wykonaliśmy również upominki z okazji Dnia Babci i Dziadka.