Rada Pedagogiczna

Dyrektor szkoły:ks. Stanisław Janowiak
Wicedyrektor szkoły: Jolanta Kaczmarek
  Wicedyrektor szkoły: Ewa Wypych

Blok humanistyczny:

wiedza o społeczeństwie: historia: Aneta Cilulka
j.angielski: Żaneta Iwanowska Wioletta Różycka-Śpionek
j.francuski: Mariola Winiecka-Szreter
j.niemiecki: Beata Krakowska Katarzyna Otomańska
j.polski: Bożena Rygielska Agnieszka Wójcik
muzyka: Dorota Smolarek-Dąbrowska
zajęcia artystyczne: Dorota Smolarek-Dąbrowska Rafał Dąbrowski Konrad Szynkiewicz
plastyka: Rafał Dąbrowski
edb: Jarosław Wyrwa
przedsiębiorczość: Anna Kwaśny
religia: Ks.Stanisław Janowiak Ewa Wypych
wf: Marian Korus
edukacja wczesnoszkolna: Dorota Gargól Iwona Malinowska
kierownik świetlicy: Karolina Grobelna

Blok matematyczno – przyrodniczy

matematyka: Ewa Kaźmierczak Katarzyna Głuszkiewicz
biologia: Anna Kwaśny
chemia: Anna Kowalczyk Maja Borowiecka-Plewińska
fizyka: Maja Borowiecka-Plewińska
geografia: Anna Buczek Jolanta Kaczmarek
informatyka: Dariusz Sauter Konrad Szynkiewicz
zajęcia informatyczne: Konrad Szynkiewicz
technika: Dariusz Sauter

Komentowanie jest wyłączone.