KOMUNIKAT

Kształcenie na odległość zostało przedłużone do 24 maja.
Odsyłacz do informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja


Kształcenie na odległość zostało przedłużone do 26 kwietnia.
Na podstawie rozporządzenia:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia

Od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia nie odbywają sie w budynku szkoły.
Szkoła prowadzi zajęcia zdalne.
Na podstawie dokumentu:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne


W dniach 16 – 25 marca zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole zostają czasowo zawieszone.
Odnośnik do treści dokumentu:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Prosimy o systematyczne odbieranie wiadomości w dzienniku LIBRUS.
I czytanie komunikatów na stronie szkoły.

Komentowanie jest wyłączone.