Podczas wakacji sekretariat będzie czynny wg następującego rozkładu:

05 lipca       — 19 lipca     900 – 1300

20 lipca      — 15 sierpnia         szkoła nieczynna

16 sierpnia  –  20 sierpnia         900 – 1300

W przypadku braku możliwości dokonania opłaty czesnego
w kasie szkoły,   podajemy nasz nr konta:
Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego a Paulo
w Pabianicach, Zamkowa 39
PKO BP O/Pabianice  92 1020 3437 0000 1802 0225 9075

Komentowanie jest wyłączone.